Voorwaarden


Op al onze diensten en werkzaamheden gelden onze Algemene Voorwaarden.

  • 1. Naast de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing de laatste versies van de navolgende algemene branchvoorwaarden en/of –condities.
    • a. Bij nationaal vervoer over de weg: De Algemene Vervoerscondities (AVC 2002)
    • b. Bij internationaal vervoer over de weg: het CMR-Verdrag, aangevuld door de AVC 2002.
    • c. Op alle werkzaamheden (waaronder diensten) en overeenkomsten van koop en verkoop zijn van toepassing de Logistieke Service Voorwaarden (LSV) 2014, met uitsluiting van artikel 14 – zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014 – en in aanvulling daar op deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden Hurkmans. Op grond van art. 2 lid 4 en 5 LSV zijn op expeditiewerkzaamheden in enge zin (doen vervoeren) en douane- en fiscale dienstverlening van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden, met uitsluiting van artikel 23.
    • d. Betalingsvoorwaarden: Standaard 14 dagen. Reclames binnen 7 dagen.

De algemene voorwaarden en de branchvoorwaarden zijn hier te downloaden.